Skip Navigation

 


Algemene voorwaarden

1. Algemeen. Sleepkabelshop.nl is een éénmanszaak, gevestigd te Vessem.

2. Levertijd. Levertijden zijn op basis van 'best effort'. Levertijden op de website van de Sleepkabelshop zijn indicatief, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Meestal uit voorraad.

3. Beschikbaarheid. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Indien een product niet beschikbaar is, kan de Sleepkabelshop een alternatief voorstellen, dan wel de overeenkomst ontbinden.

4. Reclamering. Wanneer producten niet aan de verwachting voldoen, kunnen deze binnen een redelijke termijn worden geretourneerd, doch binnen 14 dagen. Speciaal voor u gemaakte producten worden niet retour genomen. Terugnames worden vooraf schriftelijk (per email) geautoriseerd door de Sleepkabelshop.. Kosten van transport zijn voor de verzender. Na ontvangst van de producten zal de waarde van de producten worden gecrediteerd.

5. Schadevergoeding. De Sleepkabelshop is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove schuld en waarvoor wettelijke aansprakelijkheid geldt. De Sleepkabelshop is niet verantwoordelijk voor schade die voorvloeit uit stakingen, transportproblemen, toeleveranciers, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging. Bij onjuist gebruik, op sleepkabels en linten wordt geen breekgarantie gegeven. Immers als je met een 18 mm kabel voor een Feroza een Patrol wil lostrekken, breekt zelfs een nieuwe kabel.

6. Geschillen. Nederlands recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen koper en de Sleepkabelshop. Geschillen die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen onder arbitrage komen, dan wel voor de bevoegde rechter. Zulks ter bepaling door Sleepkabelshop, alsmede instantie en locatie.
 
printen